من و این ســــــــــــــــــــــــــکوت

دوستان امکان خرید شارژ براتون اضافه کردم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
در

 

http://khodemooniha.ir

 

منتظر حضور گرم شما هستیم

 

نوشته شده در هشتم شهریور 1392ساعت 19:8 توسط یه پســـر تنهــــــــا.. بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے...

בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...

شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...

گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...

خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...

خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے! خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...

و تــــــو فقــــط سکوتـــــ کنــے.....

همیـــטּ

نوشته شده در بیست و دوم تیر 1393ساعت 14:18 توسط یه پســـر تنهــــــــا| تنهایم ...  
 
 
 اما دلتنگ آغوشی نیستم ...   
 
 
خسته ام ... 
 
 
   ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم ... 
 
 
   چشمهایم تر هستند و قرمز ...   
 
 
 ولی رازی ندارم ...    
 
 
  چون مدت هاست ...   
 
 
  دیگر کسی را "خیلی" دوست ندارم  
 
نوشته شده در پنجم تیر 1393ساعت 1:52 توسط یه پســـر تنهــــــــا|خدا کیفیت رو فدای کمیت نکن ... کمتر خلق کن، ولی ...

ادم خلق کن ...!!!

نوشته شده در پانزدهم خرداد 1393ساعت 12:10 توسط یه پســـر تنهــــــــا|
ادمی را دیدم با سایه اش دردودل میکند.


وقتی هوا ابری است چه رنجی میکشد .

نوشته شده در شانزدهم اردیبهشت 1393ساعت 10:44 توسط یه پســـر تنهــــــــا|
مطالب پيشين
» امکانات
» بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا
» تنهایم ...
» خدا ...
» ادمی
» نخوان ...
» عشق در کنار هنر دست
» دل آدم
» خدا را چه دیدی ؟
» سکوت
Design By : langargah-omr71.blogfa.com