من و این ســــــــــــــــــــــــــکوت

دوستان امکان خرید شارژ براتون اضافه کردم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
در

 

http://khodemooniha.ir

 

منتظر حضور گرم شما هستیم

 

نوشته شده در هشتم شهریور 1392ساعت 19:8 توسط یه پســـر تنهــــــــاشاید حسادت یه دختــر اذیتت کنه !
امـــ ـــآ
شک نکن
بی تفاوتیـــش نابودت میکنــه ....

نوشته شده در سوم شهریور 1393ساعت 11:25 توسط یه پســـر تنهــــــــا|تمام شهر سوت و کوره

اینجا من فقط بیدارم در این سکوت

در این ساعت عشق سه حرفی لعنتی مرا جغد شبانه ساخته

دیوانه ام همه مرا دیوانه می خوانند حق دارند

لعنتی برو بدرک من آرامش می خواهم نه بی قراری

نوشته شده در بیست و دوم مرداد 1393ساعت 2:35 توسط یه پســـر تنهــــــــا|.. بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے...

בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے...

شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے...

گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ...

خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے...

خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے! خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ...

و تــــــو فقــــط سکوتـــــ کنــے.....

همیـــטּ

نوشته شده در بیست و دوم تیر 1393ساعت 14:18 توسط یه پســـر تنهــــــــا| تنهایم ...  
 
 
 اما دلتنگ آغوشی نیستم ...   
 
 
خسته ام ... 
 
 
   ولی به تکیه گاهی نمی اندیشم ... 
 
 
   چشمهایم تر هستند و قرمز ...   
 
 
 ولی رازی ندارم ...    
 
 
  چون مدت هاست ...   
 
 
  دیگر کسی را "خیلی" دوست ندارم  
 
نوشته شده در پنجم تیر 1393ساعت 1:52 توسط یه پســـر تنهــــــــا|
مطالب پيشين
» امکانات
» شاید ......
» تمام شهر
» بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا
» تنهایم ...
» خدا ...
» ادمی
» نخوان ...
» عشق در کنار هنر دست
» دل آدم
Design By : langargah-omr71.blogfa.com